Załatw sprawę

wtorek, 09 sierpnia 2011 21:40

Poniżej znajdują się informacje o najczęściej załatwianych sprawach w Urzędzie Gminy Rzezawa. Staramy się, aby umieszczane tu informacje były wyczerpujące, prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyby mieli Państwo wątpliwości.Wydanie/zmiana dowodu osobistego

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek można pobrać w pok. nr 5 lub pobrać z załączników zamieszczonych na końcu strony, ściągnięty wniosek należy wydrukować dwustronnie),

aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę   w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.


Termin załatwienia:
czas oczekiwania na dowód - ok. 30 dni


Odpis skróconego/zupełnego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu (wniosek można pobrać w pok. nr 5 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)

Opłata:
opłata skarbowa: odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł

Termin załatwienia:
Na bieżąco
           


Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:

wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (dostępne do pobrania na końcu strony w załącznikach), zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony

do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania

do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.

 

Termin załatwienia:
Na bieżąco


Zaświadczenie o stanie posiadania

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania (wniosek można pobrać w pok. nr 8 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)

Opłata:

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm. opłacie skarbowej podlega zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-od każdego egzemplarza - 21,00 zł; pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania w sprawach:

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

Termin załatwienia:
Na bieżącoWydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa

Zmiana przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzezawa

Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

Miejsce załatwienia:
pokój nr 12 na II piętrze budynku Urzędu Gminy/pokój nr 6 na I piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek (wnioski można pobrać w pok. nr 12 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony) 


Zarachowanie wpłaty

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na II piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o zarachowanie wpłaty (wniosek można pobrać w pok. nr 24 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony) 


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Miejsce załatwienia:
pokój nr 8 na II piętrze budynku Urzędu Gminy

Potrzebne dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (wniosek można pobrać w pok. nr 24 lub z załączników zamieszczonych na końcu strony)


bip

bipwyboryparlamentarne

gminny portal mapowy logo 

Zachęcamy do korzystania z portalu pogodynka.pl na którym można sprawdzić aktualną prognozę pogody oraz ostrzeżenia meteorologiczne.

logo pogodynka pl 

projekty wspolfinansowane                                                                                      

 nsr

 

konto

Nr konta
30859100070080000000420017

Dla przelewów międzynadorowych:

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

SWIFT/BIC: KRSPPLPK

PL30859100070080000000420017


baner monitoring powietrza

 

banner zip1 

apteki-logo  

 

ochronasrodowiska

 

odpady

 

dofinansowanie modocianych

 

owiata - pomoc materialna

 

baner wzory dokumentw w ug

 

 gops

 

 zamwienia publiczne


   harmonogram2015

 

   harmonogrampowiat2015

 

 

Kalendarz wydarzeń

Rzezawa w sieci

Ostatnio na forum

Zadaj pytanie

Multimedia

© Copyrights Gmina Rzezawa 2019 Projekt i wykonanie --> www.dwawjednym.pl